Tájékoztató egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat időpontjában az ingatlan tulajdonosnak az alábbi feltételeket, dokumentumokat kell biztosítani:

  • a gázfogyasztó készülékek karbantartását igazoló dokumentumok (a készülék gyártójának előírása szerinti időn belüli érvényességgel és tartalommal elvégzett beavatkozások, legalább az utolsó készülék karbantartás időpontja),
  • a kémény (ha van gázüzemű kéményes készülék a felhasználó berendezésben) kéményseprőipari közszolgáltató által elvégzett műszaki felülvizsgálatát igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentum,
  • C típusú készülék esetén (zárt égésterű) az égéstermék elvezető berendezés felülvizsgálatát igazoló dokumentum. Ha az a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított, szerelt szerkezet akkor a karbantartást igazoló dokumentum, ha nem a készülékkel együtt tanúsított, szerelt, vagy épített szerkezet akkor a kéményseprőipari felülvizsgálatot igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentum,
  • a felhasználói berendezés megvalósulási terve, átalakítások dokumentációja (vagy legalább a berendezés üzembe helyezési időpontjának megadása),
  • villamos biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv (olyan létesítményben, ahol ez elő van írva, közintézmények),- robbanásveszélyes zónában alkalmazott villamos berendezések felülvizsgálatának jegyzőkönyve (kiépített robbanás elleni védelem esetén, pl.: társasházi hőközpont),
  • beépített légbevezető elemeinek bizonylata,
  • nyomásszabályozó berendezés beszabályozási adatlapja, és karbantartási jegyzőkönyve (nem elosztói engedélyesi tulajdonában lévő nyomásszabályozó esetén),
  • utolsó időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyve (amennyiben már volt ilyen).

A felsorolt dokumentumok, feltételek megléte, és a helyszíni felülvizsgálat megállapításai együtt határozzák meg a csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés műszaki-biztonsági szempontból történő megfelelőségét.