Miért éri meg minket választani?

 • A BEFO Kkt. és az ArinA Bt. valamint a jogutódja Befo Kft. több mint 31 éves biztonságos, a törvényi feltételeket betartó, szakmai múlttal rendelkező családi vállalkozás.
 • Az állammal, önkormányzatokkal, megbízóinkkal, vállalkozóinkkal, alvállalkozókkal szemben soha nem volt és nincs tartozásunk.
 • Tevékenységünk, szolgáltatásunk nyitott, átlátható, bármikor ellenőrizhető.
 • Vállalt kötelezettségeinket határidőre teljesítjük.
 • Kizárólag szakképzett, leinformált és leinformálható vállalkozókkal, alvállalkozókkal, könyvelőkkel, tanácsadókkal, szakértőkkel, ügyvédekkel dolgozunk és működünk együtt.
 • Megköveteljük szerződött partnereinktől, a társasházzal szerződött partnerektől a szerződéskötést, teljesítésigazolást, a munkákról elő és utó fényképek csatolását.
 • Kizárólag számla ellenében végzünk és végeztetünk szolgáltatást, partnereink előleget sem anyagra, sem munkára nem kérhetnek.
 • Munkatársaink és vállalkozóink nagy szakmai múlttal, gyakorlattal, a jelen és jövő elvárásainak megfelelő végzettséggel rendelkeznek.
 • A vállalt munkákat a megrendelők igényeinek és elvárásainak megfelelően teljesítik.
 • Rendelkezünk pályázatírási gyakorlattal, pályázatíró partnerekkel, az eddig benyújtott pályázatainkat még nem utasította el önkormányzat. Természetes, hogy ennek feltétele volt a tulajdonosi és a társasházi együttműködés.
 • Mindenkor biztosítjuk a törvényi előírások szerinti tűzvédelmi, érintésvédelmi vizsgálatokat, gázhálózat ellenőrzését, gázkazánok, liftek törvényes üzemeletetését és ellenőrzését.
 • Felhatalmazás alapján megkötjük a társasházi biztosításokat. Káresemények rendezésében teljes körű ügyintézést nyújtunk a közös tulajdont érintő eseményeknél. A társasházzal szerződéses jogviszonyban álló biztosítónál közreműködünk a kiegészítő biztosítás megkötésében.
 • PROFI regisztrált könyvelési programmal naprakész könyvelést vezetünk. Végezzük a társasház iratőrzését, dokumentációját. Rendelkezésére állunk a tulajdonosoknak a befizetések egyeztetésében.
 • PROFI könyvelési programunk biztosítja a költségmegosztást és a tulajdonosok részére az egyenlegközlést levél és/vagy elektronikus úton.
 • Hatékony intézkedéseket teszünk a közösköltség tartozások beszedésére, és - amennyiben a tulajdonosok megadják e-mail elérhetőségüket – az elektronikus úton feltett kérdéseikre választ adunk, egyenlegközlőt küldünk.
 • Új társasházi megbízás esetén vállaljuk a visszamenőleges teljes körű újrakönyvelést, külön szerződésben rögzített vállalkozói díj ellenében.
 • Végezzük és vállaljuk a fűtés- és melegvízellátás egyedi mérők adatai alapján történő elszámolást, továbbá a társasház tulajdonában lévő kazánok üzemeletetését, felügyeletét is külön megállapodás alapján.
 • A BEFO Kft.-nek igény esetén lehetősége van e-mail útján egyenlegközlő (folyószámla) küldésre is.
 • Az elektronikus úton eljuttatott információk, egyenlegközlők küldésével jelentős költségmegtakarítást érünk el a nyomtatásnál, fénymásolásnál, postázásnál.
 • Az általunk kezelt és az OTP Banknál vezetett üzemeltetési és felújítási számlákat, utalásokat a cégünkhöz kihelyezett Elektra rendszeren keresztül elektronikus úton dolgozzuk fel. Gépi úton betekintési jogosítvánnyal rendelkezünk a számlákba, így már a papíralapú kivonatok megérkezése előtt is ellenőrizni tudjuk a társasházi számlákat, a tulajdonosi befizetéseket, a számlákon rendelkezésre álló összegeket. Ezzel biztosítjuk a Számvizsgáló Bizottság, a Számvizsgáló, a Tulajdonosi megbízott, vagy a tulajdonosi ellenőrzési igény azonnali teljesítését.
 • Gondoskodunk a szállítói kötelezettségek teljesítéséről a társasház pénzügyi fedezete függvényében. A számlakifizetéseket a pénzügyi fedezet függvényében határidő lejárta előtt teljesítjük, megelőzve az esetleges kamat-terheléseket.